Pravidla a podmínky

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať naše pravidlá pre web a všetky zákony, ktoré sa môžu vzťahovať na túto webovú stránku a vašu účasť.
Správa webových stránok má právo kedykoľvek zrušiť váš účet, vymazať všetok obsah, ktorý ste mohli zverejniť, a vaša IP adresa a všetky údaje, ktoré zadáte na webovú stránku, sa zaznamenávajú, aby pomohli zamestnancom stránok pri plnení ich moderovacích povinností.
Správca stránok má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a všetky pravidlá , a to bez varovania. Aj keď môžete byť informovaní o akýchkoľvek zmenách, je vašou zodpovednosťou skontrolovať tieto podmienky a pravidlá kedykoľvek.
 
 
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.